Cách khởi động doanh nghiệp tăng trưởng mạnh

0
49

(MoneyGlobal) Khởi đầu cho sự thành công trong kinh doanh luôn quan trọng bởi vì bạn sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, bạn phải thích nghi, và chứng minh cho chính mình rằng bạn có thể sống sót.

Dưới đây là những điều cần đưa vào kế hoạch kinh doanh để đảm bảo sự khởi đầu cho doanh nghiệp phát triển mạnh.

Bạn phải có những cam kết sửa đổi thường xuyên trong mọi trường hợp. Nó có thể là chìa khóa của bạn để tồn tại – và thành công. Bạn phải có những cam kết sửa đổi thường xuyên trong mọi trường hợp. Nó có thể là chìa khóa của bạn để tồn tại – và thành công. Bạn phải có những cam kết sửa đổi thường xuyên trong mọi trường hợp. Nó có thể là chìa khóa của bạn để tồn tại – và thành công

Lên kế hoạch tăng trưởng

Một số doanh nhân rất xuất sắc trong việc khởi nghiệp nhưng lại thiếu kỹ năng quản lý để xử lý sự tăng trưởng doanh nghiệp mình. Sự phát triển của một doanh nghiệp vẫn phải đối diện với nhiều thách thức, vì vậy, bạn cần phải biết để đối phó với chúng như thế nào trước khi thách thức xảy ra.

Giải quyết vấn đề này trong kế hoạch kinh doanh của bạn bằng cách nêu rõ các mốc phát triển và những gì bạn sẽ làm để hỗ trợ sự tăng trưởng đó. Bạn sẽ đặt cấu trúc nào? Bạn sẽ tuyển dụng một đội để khai thác các cơ hội tăng trưởng khi phát sinh? Làm sao? Lên kế hoạch cho sự phát triển trước khi nó xảy ra và bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn để tận dụng tối đa nó.

Lên kế hoạch thành công

Nếu bạn không tìm kiếm nhà đầu tư hoặc đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào doanh nghiệp, bạn có thể không cần một kế hoạch kinh doanh phức tạp, nhưng bạn vẫn cần một kế hoạch – một kế hoạch xác định mục tiêu của bạn – đích đến của bạn – và sau đó đặt ra ít nhất một lộ trình xương sống mà bạn muốn đạt được. Kế hoạch này sẽ thay đổi khi bạn tiến bộ và tìm hiểu thêm về khách hàng và những đối thủ cạnh tranh, nhưng nó sẽ vẫn giúp bạn tập trung và đi đúng hướng.

Sử dụng cách kể chuyện để bán thương hiệu của bạn

Sức mạnh của tiếp thị không thể được đánh giá thấp. Kể chuyện là cách chúng ta có thể kết nối tình cảm với người tiêu dùng. Bạn không cần phải bơm hàng trăm nghìn euro để tiếp thị thương hiệu của mình. Bạn cần phải biết bạn là ai, bạn thích điều gì, bạn nói gì và tìm cách để truyền đạt điều này cho khách hàng để tạo ấn tượng thương hiệu lâu dài.

Tập trung vào khách hàng

Thay vì chỉ bày tỏ các khả năng cụ thể của bạn, hãy thêm nhiều cách tiếp cận chiến lược của bạn để xử lý các nhu cầu của khách hàng. Truyền đạt rằng bạn hiểu các vấn đề phức tạp của khách hàng và chia sẻ cách bạn đã giải quyết vấn đề cho các khách hàng tương tự.

Đề xuất bán hàng độc đáo của bạn

Điều gì làm cho quán cà phê của bạn khác biệt khi có quán cà phê mọi vị trí, mọi góc? Hãy nghĩ đến Starbucks hoặc Gloria Jeans, họ đã xây dựng một hình ảnh về dịch vụ và sự tin cậy, trong khi khách hàng có thể trải nghiệm – không chỉ là một tách cà phê.

Làm cho doanh nghiệp của bạn có thể mở rộng

Bạn cần có một đề xuất bán hàng độc đáo và một kế hoạch tăng trưởng? Ai muốn đầu tư vào doanh nghiệp bạn? Và bạn sẽ làm gì để các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư vào doanh nghiệp hoặc nắm lấy cơ hội nhượng quyền thương mại? Là một phần trong quy trình lập kế hoạch của bạn, hãy thảo luận về những kênh KPI?

Có kế hoạch thoát

Bắt đầu khởi nghiệp thật dễ dàng, tuy nhiên, có hai điểm quan trọng bạn phải lưu ý: khi không có tiền và khi có rất nhiều tiền.

Những KPI nào cần được đáp ứng để bắt đầu tiếp tục, và những ngưỡng nào được đưa ra để bán hàng hoặc đóng cửa hay dự án có nên dừng không? Hãy thảo luận tất cả các khả năng để nếu một trong số chúng xảy ra, bạn đừng bao giờ có sự mơ hồ.

Bạn phải có những cam kết sửa đổi thường xuyên trong mọi trường hợp. Nó có thể là chìa khóa của bạn để tồn tại – và thành công.

THÀNH TRUNG