Sự thịnh vượng của khách hàng sẽ mang lại tài sản cho VBBS

0
56

Tư vấn VBBS chính thức đăng ký tại Latvia vào năm 2016. Sau khi đăng ký chính thức thành công ty VBBS Consulting đã cung cấp nhiều dịch vụ cho hơn 50 khách hàng tại Latvia, Việt Nam, Anh, UAE và các nước khác. Trong năm đầu tiên hoạt động, VBBS Consulting mở rộng hoạt động với các đối tác trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo về chương trình TRP Latvia tại Việt Nam, cung cấp tư vấn về thương mại quốc tế và trở thành công ty tư vấn đầu tiên và duy nhất có thể cung cấp tất cả các nhu cầu thiết yếu để nhận TRP tại Latvia thông qua chương trình đầu tư.

Giá trị cốt lõi của VBBS là:
Uy tín.
Đối với tất cả các hoạt động kinh doanh và dịch vụ VBBS Consulting đều đặt khách hàng và công ty trước tiên.
Bảo mật.
Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả thông tin về khách hàng, giao dịch, tham vấn và các thông tin khác về khách hàng và hoạt động kinh doanh của họ đều được chúng tôi tin tưởng và chúng tôi phải thực hiện mọi biện pháp để giữ bí mật thông tin này cho các bên thứ ba.
Thịnh vượng.
Chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng của khách hàng sẽ mang lại tài sản cho VBBS Consulting.
Dịch Vụ

VBBS Consulting có bốn lĩnh vực chính mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng :

Giấy phép cư trú

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ giấy phép tạm trú (TRP) cho khách hàng quốc tế của chúng tôi. Hiện tại VBBS Consulting là công ty tư vấn chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất có thể cung cấp TRP thông qua đầu tư do hợp tác với công ty cổ phần tư nhân SME Investment. Các lựa chọn khác như làm việc, mua bất động sản… có thể được cung cấp là tốt. Do thỏa thuận của Schengen Người sử dụng TRP của Latvian có thể được đi du lịch miễn phí tại tất cả các nước Schengen, cơ hội này được thực hiện dễ dàng và dễ tiếp cận với các khách hàng của VBBSConsulting nhờ chương trình đầu tư phát triển thành công.

Dịch vụ ngân hàng

Cùng với các đối tác Ngân hàng Thương mại Meridian VBBS Consulting có thể cung cấp tất cả các dịch vụ ngân hàng cần thiết một cách nhanh chóng, hiệu quả và cá nhân cho từng trường hợp và từng khách hàng. Dịch vụ bao gồm tài khoản vãng lai, tài khoản ký quỹ, thẻ thanh toán quốc tế, khoản đầu tư…
VBBS Consulting cũng cung cấp dịch vụ chuyển tiền trên toàn thế giới.

Dịch vụ bảo hiểm

Với sự hợp tác của Seesam Insurance AS chi nhánh tại Latvia, VBBS Consulting có thể cung cấp bảo hiểm cho các cá nhân cũng như các công ty trong các lĩnh vực như bảo hiểm bất động sản, bảo hiểm tài sản hữu hình, bảo hiểm du lịch và các dịch vụ khác.

Các dịch vụ tư vấn

Tư vấn kinh doanh và quản lý

Sử dụng kiến thức của nhóm và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề trong mọi lĩnh vực quản lý kinh doanh và tư vấn xuất sắc sẽ đảm bảo cho khách hàng của chúng tôi sự thịnh vượng lâu dài.

Tư vấn pháp luật

Với sự hiểu biết và đội ngũ giàu kinh nghiệm của các luật sư Latvia, VBBS Consulting có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng từ việc thành lập công ty, phòng ngừa dân sự và hình sự, cũng như giải pháp cho những vấn đề khó khăn nhất.
Tư vấn kế toán và thuế
Đối với các doanh nghiệp và cá nhân để tuân thủ pháp luật và các quy định của Latvia hoặc các nước châu Âu khác Mã số thuế Nhóm cố vấn thuế của VBBS Consulting sẽ giúp họ tìm ra giải pháp tốt nhất và các cộng sự của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi sẽ chỉ trả những gì cần thiết để đảm bảo tăng trưởng và thành công trong kinh doanh.

Các kế hoạch kinh doanh & Qũy cơ cấu liên minh Châu Âu
Do người Latvia tiếp cận thị trường Châu Âu và các quỹ cơ cấu, tất cả các doanh nghiệp đều có thể truy cập vào các quỹ cơ cấu của EU cho các bước khởi nghiệp và phát triển kinh doanh đồng tài trợ của EU. Các đối tác tư vấn của VBBS đã huy động hơn 10.000.000 EUR trong các quỹ cơ cấu của EU cho khách hàng của họ với các doanh nghiệp có trụ sở tại Latvia, cho khách hàng của họ thêm sự trợ giúp từ Liên minh châu Âu.
Nhà Đầu Tư

Cùng với các đối tác của chúng tôi trong đầu tư vốn cổ phần Nhóm tư vấn của VBBS có thể hướng dẫn các doanh nghiệp khởi nghiệp và các công ty thành lập để đầu tư cổ phần tư nhân mới và cho các nhà đầu tư tiềm năng đảm bảo các dự án tốt nhất cho đầu tư và lợi nhuận tại thị trường Latvia và châu Âu.

Sự Phát Triển

Các đối tác sáng lập của VBBS Consulting, Arturs và Kristaps hiện đang phát triển các sản phẩm mới và dịch vụ mới không chỉ cho thị trường Việt Nam và cho khách hàng mà còn với các nước khác. Hợp đồng liên danh mới, dịch vụ bổ sung, mở rộng nhân viên và văn phòng đại diện. Hiện tại, quan hệ đối tác với Việt Nam đang được phát triển và luôn hợp tác với Dubai, Ả-rập Xê-út, Myanmar, Malaysia và các nước Trung Đông và Đông khác đang phát triển, cũng như các sản phẩm khác do lý do bảo mật không thể công khai.


Tương Lai
Cung cấp TRP đảm bảo cho các gia đình Việt Nam, tạo cơ hội sống mới. Và cuối cùng dự án Đại sứ quán giữa Latvia và Việt Nam sẽ đạt được những kết quả đầu tiên. Nhóm của chúng tôi và các đối tác sáng lập tin tưởng và mục tiêu của họ là làm cho VBBS Consulting trở thành thương hiệu toàn cầu với các chi nhánh ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Phi.

Prosperity of our customers will bring property to VBBS Consulting
By Amy Pham

VBBS Consulting has been officially registered in Company Register of Republic of Latvia at 2016. After officially registering as corporate entity VBBS Consulting has provided wide range of services to more than 50 customers in Latvia, Vietnam, United Kingdom, UAE and other countries. During first year of operations VBBS Consulting has expanded their operations with local and international partners, organized seminars on Latvian TRP programs in Latvia and Vietnam, provided consultations for international trade deal financing and became first and only one-stop consulting company that can provide all necessities to receive TRP in Latvia thru investment program.

VBBS Consulting core values are:
• Reputation. For all business operations and services VBBS Consulting places customers and companies’ reputation first.
• Confidentiality. We believe that all our customer information, deals, consultations and other information obtained about our customers and their business is entrusted to us in confidence and we must take all measures to keep this information confidential to third parties.
• Prosperity. We believe that prosperity of our customers will bring property to VBBS Consulting

Services

VBBS Consulting has four major areas of services that we provide to our customers:
• Residence permits Our team is highly experienced in providing temporary residence permits (TRP) services to our international customers. At the moment VBBS Consulting isthe first and only professional consulting company that can provide TRP thru Investment due to partnership with private equity company SME Investment. Other options such as work, real estate acquisition etc. can be provided as well. Due to Schengen agreement Latvian TRP holders can enjoy visa free travel in all Schengen countries, this opportunity is made easy and accessible to VBBS Consulting customers in large due to successfully developed investment program.
• Banking Services Together with our partners JSC Meridian Trade Bank VBBS Consulting can provide all necessary banking services with fast, efficient and individual approach to each case and each customers. Services include current accounts, escrow accounts, international payment cards, investments etc. VBBS Consulting also provides fund transfer services worldwide.
• Insurance Services In cooperation with Seesam Insurance AS Latvian branch VBBS Consulting can offer insurance for individuals as well as corporate entities in areas such as real estate insurance, tangible property insurance, travel insurance and other.
• Consulting Services
+ Using our team’s knowledge and giving solutions to problems in all areas of business management and providing excellent advice will ensure our customers long time prosperity.
+ Legal consulting With great knowledge and experienced team of Latvian lawyers VBBS Consulting can provide diverse legal services starting from company establishment, civil and criminal defense, as well as providing solutions to most difficult problems.
+ Accounting and Tax consulting For business and individuals to comply with laws and regulations of Latvian or other European countries Tax codex VBBS Consulting team of tax advisors will help them find the bestsolution and our associates will ensure that our customers will pay only what’s necessary ensuring their growth and business success.
+ Business plans and European Union Structural funds Due to Latvian access to European markets and structural funds all businesses can access EU structural funds for EU co-financed business startups and developments. VBBS Consulting partners have raised more than 10 000 000 EUR in EU structural funds for their customers with Latvian based businesses, giving their customers extra help from European Union.
+ Investors Together with our partners in private equity investments VBBS Consulting team can guide business start ups and established companies to new private equity investments and for potential investors guarantee best projects for investment and profitability in Latvian and European markets.

Development
VBBS Consulting founding partners Arturs and Kristaps at the moment are developing new products and new services not only for Vietnam market and customers but other countries also. New partnership agreements, additional services, expansion of staff and representative offices. Currently partnerships with Vietnam are being developed all time and also partnership with Dubai, Saudi Arabia, Myanmar, Malaysia and other middle east and east countriesis being developed, as well as other productsthat due to confidentiality reasons can not be made public.

Future
Provide guaranteed TRP for Vietnam families, giving new life opportunities. Also eventually Embassy project between Latvia and Vietnam will achieve first results. Our team and founding partners believe and their target is to make VBBS Consulting a global brand with branches in Europe, Asia, America and Africa.

Amy Phạm