Tham vọng Xanh

0
40

Người tiêu dùng trên khắp thế giới đang rất quan ngại về nhựa rác thải và họ muốn và mong đợi các doanh nghiệp thực hiện.

Chính vì vậy, một chiến dịch như là những cam kết của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và môi trường, tham vọng của doanh nghiệp tiến tới 100% bao bì nhựa sẽ được tái chế.

Tại sao doanh nghiệp phải tái chế?

Một là: Tái chế không chỉ là điều đúng đắn mà thực sự là thứ có thể giúp lợi nhuận của doanh nghiệp bạn.

Nếu bạn tái chế những thứ như lon, thủy tinh, giấy và các vật liệu khác, điều đó có nghĩa là ít đi vào thùng rác và thùng rác mỗi tuần. Và vì doanh nghiệp của bạn có thể trả một số loại phí quản lý chất thải, bạn có khả năng tiết kiệm được những hóa đơn đó bằng cách sản xuất ít chất thải hơn.

Hai là: Bạn cũng có thể sử dụng tái chế như một cách để tiết kiệm cho các giao dịch mua mới. Công nghệ là một ví dụ tuyệt vời về điều này.

Ba là: Các doanh nghiệp có ý thức về môi trường thường mở ra những cơ hội mới thông qua những ưu đãi của chính phủ cho các doanh nghiệp có chương trình tái chế hoặc thực hành thân thiện với môi trường khác, việc tái chế thực sự có thể giúp bạn nhận thêm một khoản tài trợ.

Bốn là: Nhân viên hạnh phúc hơn

Năm là: Hình ảnh được cải thiện. Bạn có thể có nhiều khách hàng hoặc khách hàng quan tâm đến môi trường. Vì vậy, có một chương trình tái chế tại chỗ có thể tăng cường danh tiếng của bạn với những người tiêu dùng.

Sáu là: Lợi ích môi trường

Tham vọng xanh của doanh nghiệp

McDonald’s, tuần trước đã công bố mục tiêu để làm cho tất cả các bao bì của mình từ các nguồn tái tạo hoặc tái chế vào năm 2025, cho biết chất thải bao bì là vấn đề môi trường hàng đầu mà khách hàng đã yêu cầu công ty giải quyết.

Dell đặt mục tiêu đóng gói 100% chất thải vào năm 2020, sử dụng nguyên liệu từ các nguồn bền vững.

Evian, thương hiệu nước do Danone sở hữu, cam kết sẽ sản xuất tất cả các chai từ tái chế nhựa vào năm 2025.

Mặt khác, Ecover đã đặt ra tham vọng táo bạo để sử dụng 100% nhựa tái chế vào năm 2020, những vật liệu hoàn toàn có khả năng phân huỷ sinh học mà vẫn có thể tái chế vào năm 2020. Những tháng đầu tiên của năm 2018, Ecover đã tung ra bao bì được tái chế 100%.

Trong những nỗ lực vì môi trường, PepsiCo đã tuyên bố tham vọng thiết kế 100% bao bì có thể tái chế, phân hủy hoặc phân hủy sinh học, tăng vật liệu tái chế trong bao bì nhựa, giảm tác động carbon của bao bì và hợp tác với Quỹ PepsiCo, tăng tỷ lệ tái chế vào năm 2025.

“Công ty Coca-Cola đã công bố một mục tiêu táo bạo, đầy tham vọng để giúp thu thập và tái chế 100% bao bì vào năm 2030.

Đối với L’Oréal cũng cam kết rằng tất cả các bao bì nhựa có thể tái chế hoặc phân hủy vào năm 2025.

Walmart đã thông báo rằng 100% bao bì thương hiệu tư nhân sẽ được tái chế vào năm 2025 và nhằm mục đích giảm tác động môi trường và xã hội của thương hiệu tư nhân và bao bì thương hiệu quốc gia.

Tập đoàn Werner & Mertz, đã công bố cam kết sử dụng 100% nhựa tái chế trong ít nhất 70 triệu chai mỗi năm vào năm 2017, tương ứng với 65% khối lượng chai hàng năm, nhằm mục đích lên đến 100% cho tất cả các bao bì hàng tiêu dùng vào năm 2025.

Khánh Việt