Cầu Cát Lái dài 4,5km, rộng 60m với 6 làn cơ giới và 2 hỗn hợp

0
56

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai vừa đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông tin dự án cầu Cát Lái lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, thông tin sơ bộ dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư gồm:

Dự án đầu tư xây dựng cầu thay phà Cát Lái.

Địa điểm: Quận 2, TP.HCM và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, vượt sông Đồng Nai.

Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 4,5km.

Loại đường và cấp công trình: Đường phố chính trong đô thị chủ yếu, V=80km/h.

Quy mô: Mặt cắt ngang đường 60m, đảm bảo 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp; mặt cắt ngang phù hợp quy mô tuyến.

Hình thức đầu tư: Đầu tư dự án theo hình thức đổi tác công tư (PPP), loại Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lập đề xuất dự án của Nhà đầu tư: Kể từ ngày 16/6/2020 đến ngày 25/6/2020.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đề xuất dự án: Văn bản đề xuất dự án, bao gồm cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận; Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Tháng 5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, đồng ý xây cầu thay thế phà Cát Lái.

UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã được Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giao là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.200 tỉ đồng.

MoneyGlobal theo cafeland.vn