MONEY TALK – KẾT NỐI ĐỂ PHÁT TRIỂN!

Money Talk là một chương trình tôn vinh những cá nhân, cũng như Doanh Nghiệp…

Chương trình phát sóng hằng tuần và hướng đến mục tiêu là nơi chia sẽ truyền động lực để kết nối doanh nghiệp, kết nối đầu tư, xuất phát từ những câu chuyện mang đầy cảm xúc trong kinh doanh.

Thay vì chỉ đơn giản là một chương trình talkshow với nhiều câu chuyện mang đầy màu sắc cá nhân thì “Money Talk” lại mang thông điệp sáng hơn nói về hành trình xây dựng thương hiệu sản phẩm Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Điều làm nên cho sự hấp dẫn chương trình đó là tính thực tế và nhân văn thông qua một hành trình gian nan để thực hiện: “Ý tưởng -chia sẻ – thông điệp – kết nối nhà đầu tư”.

TEAM MONEY