Bão blockchain

0
56

Không ngạc nhiên rằng khi công nghệ blockchain là một chủ đề nóng có tiềm năng biến đổi một số ngành công nghiệp, các doanh nghiệp lẫn cộng đồng khởi nghiệp như một cơn bão có sức mạnh và lợi ích cho doanh nghiệp.

Blockchain: minh bạch và bảo mật

Sự hấp dẫn của blockchain nằm trong sự minh bạch và bảo mật của nó. Bởi vì nó được phân quyền (có nghĩa là nó không được kiểm soát bởi một chính quyền duy nhất mà là bởi người dùng), blockchain cũng cắt bỏ trung gian khi nói đến tài chính, bằng cách loại bỏ sự cần thiết của bên thứ ba (tức là ngân hàng hoặc chính phủ) để xử lý và/hoặc thanh toán.

Việc tăng cường tính bảo mật và hiệu quả làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời cho hầu hết mọi doanh nghiệp, nhưng đặc biệt là đối với những giao dịch quốc tế. Shawn Wilkinson, Giám đốc điều hành của Storj, một công ty lưu trữ đám mây dựa trên blockchain Để theo dõi chuỗi cung ứng sản phẩm trên biên giới quốc tế, hoặc kho lưu trữ phi tập trung toàn cầu của Storj, blockchain có thể cắt giảm những rắc rối, lo lắng và những sai lầm liên quan đến việc kinh doanh ở nước ngoài. Chúng tôi cho phép người dùng thuê thêm dung lượng ổ đĩa cứng trên máy tính của họ vào mạng của chúng tôi. Không có hệ thống thanh toán truyền thống nào cho phép chúng tôi thực hiện thanh toán toàn cầu tới 100.000 nút (các máy tính kết nối với mạng blockchain) ngay lập tức bằng cách bấm vào một nút, nhưng blockchain cho phép chúng ta làm điều đó một cách dễ dàng.

Dữ liệu trong cuốn sổ cái liên tục được mạng lưới máy tính ngang hàng trên thế giới cập nhật và bảo trì. Giao dịch khi A gửi X bitcoin cho B được ghi lại trên toàn hệ thống, tất cả các máy tính trong mạng này sẽ xác minh và ghi lại giao dịch đó vào cuốn sổ cái rồi cấp phát dữ liệu này tới các máy tính khác.

Công nghệ đa năng blockchain

Ứng dụng cho việc đăng ký sử dụng đất đai, các loại công chứng, hợp đồng thông minh (tự động cho phép hoặc hủy giao dịch với một số điều kiện được lập trình sẵn), đăng ký tên miền, quy trình bỏ phiếu,… khi các thuật toán trở nên đáng tin cậy hơn các bên trung gian thứ ba (mà có thể không đáng tin cậy vì tệ nạn tham nhũng). Nền tảng công nghệ blockchain cho phép những người lạ có thể giao dịch an toàn với nhau mà không cần tin tưởng nhau.

Vì vậy, để tóm tắt, blockchains là:

  • Sổ giao dịch

Không thể thay đổi

  • Đồng thuận theo định hướng
  • Phân cấp
  • Không tin tưởng (nó không dựa trên một hệ thống tin cậy)
  • Đảm bảo bằng mật mã
  • Có thể được công khai

Như vậy, blockchain là sổ kỹ thuật số, phân phối và phân cấp thường xuyên mà không cần một trung gian tài chính. Nói một cách đơn giản, một blockchain có thể được mô tả như một sổ kế toán giao dịch. Điều đó có nghĩa là sổ kế toán có thể được viết lên với thông tin mới, nhưng thông tin trước đó, được lưu trữ trong các khối, không thể được chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc thay đổi. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng mật mã để liên kết nội dung của khối mới được thêm với mỗi khối trước nó, như vậy bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung của khối trước trong chuỗi sẽ làm mất hiệu lực dữ liệu trong tất cả các khối sau nó.

Blockchain có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ các chi phí liên quan đến: Xử lý giao dịch; Duy trì bảo mật; Kiểm soát rủi ro. Đó là điều làm cho blockchain trở nên độc đáo và tại sao các công ty lại say mê nó và thử nghiệm nó.

An Gia Huy