GDP Việt Nam 2020 vào tốp cao nhất thế giới

0
12

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của Tổng cục Thống kê công bố ngày 27.12 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 của Việt Nam ước tính tăng 2,91% so với năm trước.

Tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 – 2020, nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, thì đây là thành công lớn của Việt Nam. Mức tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%; khu vực dịch vụ tăng 2,34%, đóng góp 33,5%.
Về lạm phát, bình quân năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23% so với năm 2019. Lạm phát cơ bản tháng 12 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 0,99% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 2,31% so với bình quân năm 2019.
Liên quan đến sức khỏe doanh nghiệp, năm 2020 có 101.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm trước.
Nguồn: Tuổi trẻ