Nhà đầu tư Việt Nam đã có mặt tại 24 quốc gia, vùng lãnh thổ

0
33

Trong 7 tháng đầu năm 2020, nhà đầu tư Việt Nam đầu tư nhiều nhất tại Đức, với 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 36,6% tổng vốn đầu tư.

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 252,9 triệu USD, bằng 91,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, có 80 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 206,3 triệu USD (tăng 14,5% so với cùng kỳ) và 17 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 46,6 triệu USD (bằng 47,9% so với cùng kỳ năm 2019).

Riêng trong tháng 7/2020, có 10 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và 3 lượt dự án điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 30,3 triệu USD, bằng 32,1% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 72,1% so với tháng 6/2020 (do trong tháng 5/2020 do dự án Công ty TNHH Vonfram Masan (Đức) lớn với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài 91,5 triệu USD).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 lĩnh vực. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu, với 8 dự án cấp mới và 4 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký 178,7 triệu USD, chiếm 70,7% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực dịch vụ lưu trú ăn uống đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 15,9 triệu USD, chiếm 6,3%; tiếp theo là các lĩnh vực thông tin truyền thông, bán buôn bán lẻ.

Báo cáo cũng cho biết, đã có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2020. Dẫn đầu là Đức với 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 36,6% tổng vốn đầu tư. Myanmar đứng thứ hai, với 38,3 triệu USD, chiếm 15,1%. Tiếp theo là Hoa Kỳ, Singapore, Lào… /.

Theo http://kinhtevadubao.vn/